Latvian
Russian
Eastcon Impressum
EASTCON KVALITĀTE – DZĪVES KVALITĀTE.

Impressum

EASTCON LV Administrācija  

Mūkusalas iela 46
RĪGA, LV-1004

Tālr.: (+37 16) 79 13 135
Fakss: (+37 16) 79 13 136
e-pasts: eastcon@eastcon.lv

Valdes priekšsēdētājs: Klaus Lipps
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Peter Kindl

Reģ.nr.000324428
PVN Nr.LV 40003244282

Juridiska norāde par aizsargāto saturu

Šīs interneta lapas satura un struktūras autortiesības ir aizsargātas. Visa veida satura un strukturālo elementu, it īpaši tekstu, teksta fragmentu, attēlu, grafiku, programmu un dizaina elementu pavairošana, izplatīšana, publiskošana, mainīšana un nodošana trešo personu rīcībā ir atļauta tikai ar iepriekš saņemtu „EASTCON” rakstveida piekrišanu, ja saturu un strukturālos elementus aizsargā vai to aizsardzībai ir piemērojami Vācijas likumi, it īpaši likums par autortiesību aizsardzību. Iepriekš minētā piekrišana it īpaši ir nepieciešama, ja iepriekš minētie elementi tiek pārņemti citās interneta lapās. Bez piekrišanas ir pieļaujama tikai un vienīgi privāta, nekomerciāla šīs lapas satura un strukturālo elementu izmantošana bez to apstrādes tikai vienā darba darbavietā.

„EASTCON” regulāri pārbauda un aktualizē saturu šajā vietnē. Neņemot vērā lielo rūpību, ik pa laikam ir iespējamas izmaiņas. „EASTCON” neuzņemas atbildību par to, ka visa sniegtā informācija vienmēr ir pilnīga, pareiza un aktuāla. It īpaši tas attiecas uz visām saitēm („linkiem”) uz citām interneta vietnēm, uz kurām ir sniegtas tiešas vai netiešas norādes. Visa veida informācija var tikt mainīta, dzēsta vai papildināta bez iepriekšēja brīdinājuma.

„EASTCON” nav atbildīga par saturu citās interneta vietnēs, pie kurām lietotājs piekļūst, aktivizējot kādu saiti.

Avots informācija par visiem attēliem un grafikas:

© Yanlev Fotolia.com
© mangostock - Fotolia.com
© Uwe Moser - PantherMedia
© mozZz - Fotolia.com
© Maxim_Kazmin - Fotolia.comVisit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn