Latvian
Russian

Eastcon®
FINANŠU PRODUKTI

Investīciju produkti

Kāpēc tas ir aktuāli?
Straujā un globālā ekonomikas attīstība ir skārusi ikvienu no mums. Šodienas steigā un sarežģītās informācijas gūzmā par finansēm, risku stabilitāti un drošību katram ir savi uzskati un vērtējums. Daudzi jau šodien ir sākuši uzkrāt un ieguldīt savus brīvos līdzekļus ar mērķi gūt peļņu, izvēloties sev piemērotāko riska pakāpi un ieguldījumu termiņu. Domājot par Jūsu ienākumu tālejošu un perspektīvu ieguldījumu, par Jūsu ģimenes nākotnes drošību, "ERGO Latvija dzīvība" AAS ir izstrādājusi īpašu apdrošināšanas produktu - dzīvības apdrošināšana ar uzkrājuma veidošanu fondos. Piedāvājam ienesīgi uzkrāt naudu investīciju fondos un vienlaicīgi apdrošināt dzīvību, smagu saslimšanu un nelaimes gadījumus Jums un Jūsu tuviniekiem. Šis pakalpojums gūst arvien lielāku popularitāti Latvijā gan tāpēc, ka saņemtā peļņa ievērojami apsteidz inflāciju, gan arī tāpēc, ka ir iespēja saņemt nodokļu atvieglojumus 24% apmērā no veiktajām iemaksām, ja tās nepārsniedz 10% no bruto darba algas.

Vecumdienu nodrošinājums

Vecumdienu finansiāls nodrošinājums visa mūža garumā un finansiāla aizsardzība ģimenei – privātā mūža pensija ar garantēto izmaksu periodu

  • Nodrošina vecumdienas ar 3. līmeņa pensiju papildu valsts pensijai līdz mūža galam vai vienreizēju visa uzkrātā kapitāla izmaksu
  • Nodrošina mērķtiecīgu kapitāla uzkrājumu ar noteiktu garantētu peļņu gadā un dod iespēju piedalīties kompānijas peļņas sadalē
  • Nodokļu atvieglojumi dod iespēju atgūt 25% no apdrošināšanas gada iemaksām, ja tās nepārsniedz 10% no bruto darba algas.

Dod iespēju izvēlēties vecumu, kurā sāksies pensijas izmaksa Pensijas un kapitāla lielums tiek noteikts, slēdzot līgumu Apdrošināšanas līgumu var noslēgt jebkurā valūtā, iemaksu lielums un biežums var tikt mainīts. Nodrošina tuviniekus, kas apdrošinātā nāves gadījumā saņem visas iemaksas un izvēlēto apdrošinājuma summu vai pensiju, kas noteikta ar garantēto izmaksu periodu

Dod iespēju izmantot papildapdrošināšanas veidus:

nelaimes gadījumu apdrošināšanu; darba spēju zuduma apdrošināšanu

Atlīdzība un iemaksas:

Atlīdzība ir atkarīga no iemaksas apjoma un līguma darbības perioda. Jo agrāk tiek noslēgts līgums, jo lielāku kapitālu iespējams uzkrāt. Apdrošināšanas iemaksas (vienreizējās vai dalītās) aprēķina, ņemot vērā apdrošinātā, vecumu, līguma termiņu un vēlamo privāto pensiju.

Naudas uzkrājums bērnam

Naudas uzkrājums bērnam kopā ar nodrošinājumu apgādnieka zaudēšanas gadījumā – studiju un audzināšanas finansējuma apdrošināšana

Nodrošina iespēju bērniem saņemt labu izglītību, jo uzkrātais kapitāls tiek izmaksāts sešu gadu garumā kā ikmēneša studiju pabalsts, sākot no atrunātā termiņa (bērnam sasniedzot 18 gadu vai citu vecumu) Nodrošina mērķtiecīgu kapitāla uzkrājumu ar noteiktu garantētu peļņu gadā un dod iiespēju piedalīties kompānijas peļņas sadalē Nodokļu atvieglojumi dod iespēju atgūt 25% no apdrošināšanas gada iemaksām, ja tās nepārsniedz 10% no bruto darba algas. Uzkrāšanas laikā vecāki ir apdrošināti visā pasaulē. Zaudējot kaut vienu no apgādniekiem: turpmākās iemaksas tiek atceltas; bērns saņem audzināšanas pabalstu un līguma beigās studiju pabalstu vai kapitālu Dod iespēju vecākiem līguma beigās izņemt visu uzkrāto kapitālu uzreiz un rīkoties ar to pēc saviem ieskatiem Apdrošināšanas līgumu var noslēgt jebkurā valūtā, iemaksu lielums un biežums var tikt mainīts

Citas priekšrocības:

Dod iespēju izmantot papildapdrošināšanas veidus: nelaimes gadījumu apdrošināšanu; darba spēju zuduma apdrošināšanu; smagu saslimšanu apdrošināšanu Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē 24 stundas diennaktī Vienā līgumā var apdrošināties 2 personas, atlīdzība tiek izmaksāta vienas personas nāves gadījumā

Atlīdzība un iemaksas:

Atlīdzība ir atkarīga no iemaksas apjoma un līguma darbības perioda. Apdrošināšanas iemaksas aprēķina, ņemot vērā apdrošinātā, vecumu, līguma termiņu un vēlamo studiju pabalstu.

Dzīvības apdrošināšana

Dzīvības apdrošinājums ar kapitāla uzkrājumu. Uzkrājums: ģimenei, bērnam, savām vecumdienām Nodrošina mērķtiecīgu kapitāla uzkrājumu ar noteiktu garantētu peļņu gadā, kas tiek izmaksāts līguma beigās un dod iespēju piedalīties kompānijas peļņas sadalē Garantē aizsardzību visā uzkrāšanas laikā, jo pēc pirmās iemaksas apdrošinātā nāves gadījumā labuma guvējs saņem pilnu apdrošinājuma summu Nodokļu atvieglojumi dod iespēju atgūt 25% no apdrošināšanas gada iemaksām, ja tās nepārsniedz 10% no bruto darba algas. Apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē 24 stundas diennaktī

Vienā līgumā var apdrošināties divas personas (piemēram, vīrs un sieva vai biznesa partneri), atlīdzība tiek izmaksāta vienas personas nāves gadījumā

Apdrošināšanas līgumu var noslēgt jebkurā valūtā; atlīdzību, iemaksu lielums un biežums var tikt mainīts Dod iespēju brīvi izvēlēties apdrošinājuma summu Dod iespēju izmantot papildapdrošināšanu, kas sniedz aizsardzību invaliditātes, kaulu lūzumu, darba nespējas un smagu saslimšanu gadījumos.

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Mēs piedāvājam nelaimes gadījumu apdrošināšanas polisi FORTE, kas ir finansiāls, klientu vēlmēm atbilstošs nodrošinājums. Tas aptver visus ikdienas negadījumus un darbojas 24 stundas diennaktī visā pasaulē.

Nelaimes gadījumu apdrošināšanas FORTE priekšrocības:

Aizsardzība 24 stundas diennaktī visā pasaulē Apdrošinājums bērniem no dzimšanas brīža Progresējošā invaliditātes atlīdzība Jūs saņemat atpakaļ 25% no iemaksātās prēmijas, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju.

Ar apdrošināšanas polisi FORTE Jūs jutīsieties droši.

LABĀKS PADOMS, KĀ PARŪPĒTIES PAR JŪSU BĒRNA NĀKOTNI!

Rūpes par bērnu ir būtiska ikdienas sastāvdaļa, Jūs to saprotat un labprāt vēlētos, lai Jūsu atvasīte ikdienu justos drošībā tā, it kā būtu iepakota burbuļplēvē vai ietērpta neaizskaramā bruņutērpā...

ERGO ir neskaitāmi daudz labu iemeslu, kādēļ izvēlēties alternatīvu risinājumu Jūsu nebeidzamajām raizēm un parūpēties par bērna nākotni jau šodien!

Padoms Nr.1. Apdrošināti vecāki ir labākā garantija Jūsu bērnam!

Ikdienā, runājot par apdrošināšanu, domājam par negadījumiem, kas varētu notikt un tādējādi neļautu pilnvērtīgi izaudzināt un izskolot bērnus. Aizmirstiet negadījumus! Tie nav jāpiedzīvo, lai saprastu, ka Jūsu ieguldījums ir bijis lietderīgs, jo līdz ar apdrošināšanu, veidojas arī ilgtermiņa uzkrājums, lai īstajā brīdī parūpētos par Jūsu bērna nākotnes iespējām!

Kādām? To viņš izvēlēsies pats, taču, kas var būt labāks par pārliecību, ka esat parūpējies par sava bērna iespējām studēt jau šodien?

Padoms Nr.2. Šis ir īstais brīdis sākt uzkrāt!

Ja Jūs pieteiksieties un sāksiet uzkrāt bērna izglītībai līdz šī gada 30. novembrim, saņemsiet par 0,25% augstāku garantēto procentu likmi.

Šobrīd Jūs droši vien domājat: 0,25%? Tas nav daudz! Taču padomājiet vēlreiz – ilgtermiņā šī procentu daļa nozīmē, ka Jūsu bērns saņems lielāku uzkrājumu savu sapņu un ieceru realizēšanai.

Tas ir labs iemesls, lai rīkotos ātri un izlemtu par labu sava bērna nākotnei jau šodien!

Padoms Nr.3. Divi vecāki - viena polise!

Visbiežāk dzīvības apdrošināšana ir paredzēta vienam cilvēkam – taču bērnam parasti ir divi vecāki, tādēļ ERGO piedāvā vienreizēju iespēju – dubultaizsardzību – ar vienu līgumu apdrošinot abus vecākus. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kurš ir bijis iemaksu veicējs, notiekot negadījumam ar vienu no vecākiem, otram nebūs jāuztraucas par ikmēneša iemaksām bērna uzkrājumā, jo tās, līdz pat bērna pilngadības sasniegšanai, vecāku vietā, veiks ERGO. Abu vecāku apdrošināšana ar vienu polisi to nepadara dārgāku - tā tikai vairo Jūsu drošības sajūtu par savas ģimenes nākotnes labklājību.

Padoms Nr.4. Arī vecvecāki var uzkrāt mazbērnu izglītībai!

Bieži loma, ko vecākā paaudze spēlē izglītības un nākotnes nodrošināšanā, ir ļoti būtiska. Galu galā, jo vecāks Jūs kļūstat, jo lielāka dzīves pieredze Jums ir un jo labāk Jūs spējat parūpēties par notikumiem, kas vēl tikai sekos. Vecāko ģimenes locekļu rīcībā bieži vien ir arī vairāk brīvu naudas līdzekļu. Kādēļ daļu tās neizmantot, lai sniegtu jaunākajiem nākotnes iespējas?

Padoms Nr.5. Piesakieties tūlīt un ERGO veiks pirmo iemaksu Jūsu bērna uzkrājumā!

Ja Jūs ir ieinteresējis uzkrājums bērna izglītībai, piesakieties konsultācijai elektroniski šajā lapā. Un, ja nolemsiet slēgt līgumu, mēs labprāt veiksim pirmo iemaksu 20 latu vērtībā Jūsu bērna uzkrājumā! Piedāvājums ir spēkā līgumiem, kas noslēgti līdz šī gada 30.novembrim.


KLIENTU ATSAUKSMES >  JŪSU DZĪVESVIETAS TUVUMĀ >

LABĀKS PADOMS, KĀ PARŪPĒTIES PAR JŪSU BĒRNA NĀKOTNI

LABĀKS PADOMS, KĀ PARŪPĒTIES PAR JŪSU BĒRNA NĀKOTNI!

Rūpes par bērnu ir būtiska ikdienas sastāvdaļa, Jūs to saprotat un labprāt vēlētos, lai Jūsu atvasīte ikdienu justos drošībā tā, it kā būtu iepakota burbuļplēvē vai ietērpta neaizskaramā bruņutērpā...

ERGO ir neskaitāmi daudz labu iemeslu, kādēļ izvēlēties alternatīvu risinājumu Jūsu nebeidzamajām raizēm un parūpēties par bērna nākotni jau šodien!

Padoms Nr.1. Apdrošināti vecāki ir labākā garantija Jūsu bērnam!

Ikdienā, runājot par apdrošināšanu, domājam par negadījumiem, kas varētu notikt un tādējādi neļautu pilnvērtīgi izaudzināt un izskolot bērnus. Aizmirstiet negadījumus! Tie nav jāpiedzīvo, lai saprastu, ka Jūsu ieguldījums ir bijis lietderīgs, jo līdz ar apdrošināšanu, veidojas arī ilgtermiņa uzkrājums, lai īstajā brīdī parūpētos par Jūsu bērna nākotnes iespējām!

Kādām? To viņš izvēlēsies pats, taču, kas var būt labāks par pārliecību, ka esat parūpējies par sava bērna iespējām studēt jau šodien?

Padoms Nr.2. Šis ir īstais brīdis sākt uzkrāt!

Ja Jūs pieteiksieties un sāksiet uzkrāt bērna izglītībai līdz šī gada 30. novembrim, saņemsiet par 0,25% augstāku garantēto procentu likmi.

Šobrīd Jūs droši vien domājat: 0,25%? Tas nav daudz! Taču padomājiet vēlreiz – ilgtermiņā šī procentu daļa nozīmē, ka Jūsu bērns saņems lielāku uzkrājumu savu sapņu un ieceru realizēšanai.

Tas ir labs iemesls, lai rīkotos ātri un izlemtu par labu sava bērna nākotnei jau šodien!

Padoms Nr.3. Divi vecāki - viena polise!

Visbiežāk dzīvības apdrošināšana ir paredzēta vienam cilvēkam – taču bērnam parasti ir divi vecāki, tādēļ ERGO piedāvā vienreizēju iespēju – dubultaizsardzību – ar vienu līgumu apdrošinot abus vecākus. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, kurš ir bijis iemaksu veicējs, notiekot negadījumam ar vienu no vecākiem, otram nebūs jāuztraucas par ikmēneša iemaksām bērna uzkrājumā, jo tās, līdz pat bērna pilngadības sasniegšanai, vecāku vietā, veiks ERGO. Abu vecāku apdrošināšana ar vienu polisi to nepadara dārgāku - tā tikai vairo Jūsu drošības sajūtu par savas ģimenes nākotnes labklājību.

Padoms Nr.4. Arī vecvecāki var uzkrāt mazbērnu izglītībai!

Bieži loma, ko vecākā paaudze spēlē izglītības un nākotnes nodrošināšanā, ir ļoti būtiska. Galu galā, jo vecāks Jūs kļūstat, jo lielāka dzīves pieredze Jums ir un jo labāk Jūs spējat parūpēties par notikumiem, kas vēl tikai sekos. Vecāko ģimenes locekļu rīcībā bieži vien ir arī vairāk brīvu naudas līdzekļu. Kādēļ daļu tās neizmantot, lai sniegtu jaunākajiem nākotnes iespējas?

Padoms Nr.5. Piesakieties tūlīt un ERGO veiks pirmo iemaksu Jūsu bērna uzkrājumā!

Ja Jūs ir ieinteresējis uzkrājums bērna izglītībai, piesakieties konsultācijai elektroniski šajā lapā. Un, ja nolemsiet slēgt līgumu, mēs labprāt veiksim pirmo iemaksu 20 latu vērtībā Jūsu bērna uzkrājumā! Piedāvājums ir spēkā līgumiem, kas noslēgti līdz šī gada 30.novembrim.


Pieteikums

Personiga informacija
Kontaktinformācija
Pieteikums
Konfidencialitātes politika Apliecinu sniegto datu pareizību un piekrītu to izmantošanai uzņēmuma vajadzībām, saglabājot konfidencionalitātes principu. Papildus informācija: Konfidencialitātes politika.


Visit us on Facebook Visit us on Youtube Channel Visit us on LinkedIn